Grondverzet

Bij woningbouw en wegwerkzaamheden en vele andere werkzaamheden in de buitenruimte zijn er een hoop momenten waarop grondbewerking plaatsvindt. Als gespecialiseerde partner in grondverzet gebruiken wij hiervoor minigravers, shovels, rups- en mobilekranen met machinist die zowel snel als kundig te werk kunnen gaan.

Wegwerkzaamheden

Voor bestratingswerkzaamheden zijn er diverse werkzaamheden die wij uit kunnen voeren. Het opbreken van oude bestrating, baanmaken, stellen van banden en bijrijden van het nieuwe bestratingsmateriaal zijn hier voorbeelden van.

Sloopwerk

Het slopen van volledige of gedeeltelijke bouwwerken voeren wij uit met specialistisch materieel zoals de sloop-sorteergrijper, sloopschaar en sloophamer. Wij werken milieubewust en sorteren al het gesloopte materiaal voordat deze naar een erkende verwerker wordt afgevoerd.

Rooien begroeiing

Bij het rooien en verwijderen van begroeiing zorgen wij voor de juiste inzet van materieel om bomen te rooien of struikgewas te verzamelen. Op veilige wijze snoeien wij hoge bomen. Afval wordt afgevoerd of versnipperd.

Transport

Zand, grond, asfalt, grond en nog veel meer. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden is transport erg belangrijk. De 8×6 knijperauto is geschikt voor het transporteren van een grote verscheidenheid aan goederen. Daarnaast is deze vrachtwagen geschikt voor het zelf laden en lossen op locatie.

Asfaltwerk

Asfaltwerkzaamheden komen voor in vele projecten van groot tot klein. Soms moet de machinist verschillende asfalteermachines bijvullen omdat de vrachtwagen dit niet kan. Bij andere werken moeten de kanten aangevuld worden of moet het cunet  uitgegraven worden.

Saneren

Saneren van vervuilde grond wordt altijd uitgevoerd in opdracht van een BRL gecertificeerde hoofdaannemer. Bij ons huurt u gecertificeerd materieel bediend door gecertificeerde medewerkers die de sanering mogen uitvoeren. Al ons materieel beschikt over overdruksystemen waarin de juiste filters geplaatst kunnen worden om werkzaamheden veilig uit te voeren.

Ondergrondse infra

Het ondergrondse netwerk in Nederland is enorm uitgebreid. Van kabels en leidingen voor transport van vloeistoffen, gassen en elektronische of optische signalen. Wij hebben ervaring in alle soorten ondergrondse infra en kunnen advies geven over de juiste middelen die ie nodig heeft om het werk uit te voeren.